Co oznacza termin 'Outsourcing IT'?

29 maja 2010 0

Outsourcing jest zdefiniowany jako długoterminowe zlecenie pełnienia różnych funkcji działów pomocniczych naszemu zewnętrznemu usługodawcy, mającym na celu zwiększeniu wartości, jaką firma ma przedstawić wszystkim udziałowców. Inna definicja  inaczej trochę precyzuje outsourcing, jako kontrakty długoterminowe powierzające Read More